Naslovnica

   Odvjetnički ured pruža savjetodavne usluge, pripremu dokumentacije, sastav pravnih akata, te zastupanje u sudskim, upravnim i prekršajnim postupcima vezanim za područja građanskog i trgovačkog prava, osobito

-  obveznog prava 

 • sastav kupoprodajnih, darovnih, ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovora o najmu i zakupu, ugovora o djelu, građenju, ortaštvu, zalogu, ugovora o zajmu i dr. 
 • zastupanje u nagodbenim/izvansudskim i sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr.
 • zastupanje u postupcima naplate potraživanja

-  stvarnog i zemljišnoknjižnog prava

 • predbilježbe, zabilježbe i uknjižbe prava vlasništva, prava zaloga (hipoteke) i drugih prava vezanih uz posjed i vlasništvo nekretnina osnovom ugovornog odnosa, sudskih ili izvansudskih odluka
 • usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina uz rješavanje otvorenih vlasničkopravnih situacija
 • utvrđenja i zaštita prava vlasništva, stjecanja vlasništva dosjelošću, smetanje posjeda
 • sastav diobnih ugovora
 • zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima
 • zastupanje u izvanparničnim postupcima diobe zajedničke imovine, te razvrgnuća suvlasništva nekretnina 

-  nasljednog prava

 • savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
 • sastav oporuka, ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života
 • zastupanje u sudskim postupcima radi pobijanja oporuka, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

-  ovršnog prava

 • sastav prijedloga radi izdavanja rješenja o ovrsi, prigovora i žalbi protiv rješenja o ovrsi
 • sastav prijedloga radi izdavanja privremenih i dr. mjera
 • zastupanje u ovršnim postupcima

-  trgovačkog prava

 • savjetodavne usluge, priprema dokumentacije radi osnivanja ili statusnih promjena trgovačkih društava, zastupanje u postupcima upisa u sudski registar
 • izrada svih normativnih akata, uključivo i područje radnog prava
 • zastupanje u trgovačkim sporovima

-  ustavnog prava i postupka pred Europskim sudom za ljudska prava

 • sastav ustavnih tužbi radi zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda u postupku pred  Ustavnim sudom Republike Hrvatske
 • sastav zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

 

  Nalazimo se na zapadnoj strani Grada Zagreba, u neposrednoj blizini Hotela Antunović u Španskom. Osim u našem uredu u Zagrebu, odvjetničku djelatnost obavljamo i putem povezanih odvjetničkih ureda u Dubrovniku, Osijeku, Puli i Pragu (R. Češka), čime omogućujemo učinkovito zastupanje i na navedenim područjima.

 • uredovno vrijeme - ponedjeljak-petak od 09,00 do 17,00 sati
 • primanje stranaka - isključivo prema prethodnom dogovoru

   odvjetnik Igor Skala, mag.iur.